banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

p1040651Dzień 23 października 2014 roku w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla dzieci z klasy pierwszej. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku. Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Pani wychowawczyni zapoznawała i wdrażała uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcie nauki w szkole. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób, aby pięknie zaprezentować część artystyczną podczas ślubowania.

W niezwykle podniosłej atmosferze ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. Pani dyrektor, dotykając ogromnym ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych- pasowała każde dziecko na ucznia. Następnie koleżanki z SU życzyły sukcesów w nauce i zapewniały o pomocy i opiece w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się rodzice, którzy przygotowali dla swoich dzieci drobne upominki.
Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem. Pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców, dzieci wróciły do domów.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.