banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

p1080731przez Polskę w naszej szkole uczczono uroczystym widowiskiem w wykonaniu uczniów klas IV-VI pt. „Tradycja zobowiązuje”.
W scenerii ulatującego orła unoszącego flagę biało-czerwoną , brzozowej mogiły Nieznanego Żołnierza przy harcerskim ognisku zasiedli m.in. nasi uczniowie i jednocześnie członkowie 2. Drużyny Harcerskiej „Sulima”, 4. Drużyny Odkrywców „Wrzos” i 2. Gromady Zuchowej „Czary mary” Hufca ZHP Inowłódz.

„Wskrzeszając bohaterski czas” przy akompaniamencie gitary, na której grał Adrian Cukier z kl. VI uczniowie pod kierunkiem pani Małgorzaty Smolarek zabrali wszystkich obecnych w sali gimnastycznej w podróż do przeszłości Polski.
Przypomniano jej burzliwej dzieje od roku 966, w czym pomógł animowany film Bagińskiego pt. „Historia Polski” oraz prezentacja multimedialna, która była dopełnieniem montażu słowno-muzycznego. Członkowie kółka teatralno-recytatorskiego i harcerze skupili szczególnie swoją uwagę na wydarzeniach po 1772r., kiedy to

„W niewoli Polska legła przez wrogów rozgrabiona
Złota wolność straciła, prześladowaniami trapiona”.

Przywoływano wielkich bohaterów narodowych, którzy nie tracąc nadziei, nigdy nie poddali się rusyfikacji i germanizacji i śmiało walczyli, nie tylko na frontach wojennych, ale też za progiem rodzinnego domu czy kościoła, „Aby Polska była Polską””.
Symbolem pokolenia Polaków, którzy urodzili się już w czasach, gdy nie było na mapach Europy naszej Ojczyzny, był młody czyżyk z bajki Ignacego Krasickiego (Szymon Świech z kl.V), który zdziwiony płaczem starego ptaka (Szymon Lubicki z kl. VI), pytał, skąd się wziął jego smutek. Ten strapiony odpowiadał:

”Jam był wolny, dziś w klatce i dlatego płaczę”.

Aktorzy mówili o znaczeniu w odzyskaniu wolności i utrzymaniu tożsamości narodowej przez 123 lata o takich wydarzeniach, jak: powstaniu kościuszkowskim, utworzeniu Legionów Polskich przez gen. Dąbrowskiego, powstaniu listopadowym, powstaniu styczniowym, represjach nakładanych na Polaków m. in. wywózkach na Syberię, ucieczkach z kraju na emigrację, o wielkiej tęsknocie Polaków za Ojczyzną, wreszcie o wybuchu I wojny światowej, w wyniku której 11 listopada 1918 roku Polska wróciła na mapy Europy. Wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego spotkania z patriotycznym zapałem śpiewali „Rotę”, „Mazurka Dąbrowskiego”, „My Pierwsza Brygada”.
Inscenizacja zakończyła się zapaleniem znicza pamięci dla wszystkich zwłaszcza bezimiennych bohaterów, którzy przyczynili się do tego, ze dziś możemy żyć w wolnym kraju i wspólnym odśpiewaniem radosnej piosenki pt. „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina” w solowym występie Adama Skonecznego kl. VI.
To była kolejna wyjątkowa lekcja historii i patriotyzmu.