banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

dsc0306126 kwietnia odbyło się przedstawienie profilaktyczne dla wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku dotyczące najnowszej kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”. Celem akcji było nagłośnienie problemu przemocy rówieśniczej oraz zmiana postaw dzieci i młodzieży, a tym samym obniżenie poziomu agresji w szkole.
Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak wiele zależy od nich i ich reakcji na przemoc, która przytrafia się im lub ich rówieśnikom - że swoją postawą mogą powiedzieć „STOP przemocy"!. To, jak postąpią w zetknięciu z agresywnymi zachowaniami, ma ogromne znaczenie dla przeciwdziałania takim negatywnym zjawiskom.

Głównym celem akcji jest nie tylko zmiana postaw świadków zachowań agresywnych na poziomie deklaracji, ale pokazanie, że rzeczywiste działanie w środowisku rówieśników ma znaczenie, jest ważne i skuteczne.
Po zakończonym spektaklu uczniowie poszczególnych klas przygotowali plakaty promujące hasło „STOP AGRESJI”.