banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Logo Marsz ŻywychUczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku uczestniczą 2 maja 2019r. w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Marsz Żywych” organizowanym przez organizację „March of the Living” w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Projekt „Marsz Żywych” to międzynarodowe wydarzenie, w ramach którego młodzież z różnych krajów świata, w tym roku z ponad 20 (m. in. z Argentyny, Australii, Austrii, Brazylii, Francji, Grecji, Holandii, Indii, Izraela, Japonii, Kanady, Kostaryki, Maroka, Meksyku, Niemiec, Panamy, Rumunii, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Polski) odwiedza miejsca zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Dzięki uczestnictwu w Marszu młodzi ludzie poznają historię Żydów, spotykają się z Ocalałymi oraz Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, a także z rówieśnikami z różnych krajów. Przemarsz między byłymi obozami Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau to kulminacja projektu na terenie Polski.
Uczniowie kl. VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku wraz z nauczycielem języka polskiego przygotowali projekt edukacyjny, dzięki któremu zostali zakwalifikowani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do udziału w tym międzynarodowym przedsięwzięciu. Stanowić będą część tysiącosobowej grupy uczniów reprezentujących Polskę.
W ramach projektu młodzież na lekcjach historii, języka polskiego i godzinach wychowawczych poznaje historię Żydów w ramach realizacji międzyprzedmiotowej ścieżki wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Do programu języka polskiego włączono lektury dotyczące tej tematyki (I. Fink "Wariat", K. Lanckorońska "Wspomnienia wojenne", B. Bartnikowski "Dzieciństwo w pasiakach", H. Krall "Żal", Z. Nałkowskiej "Medaliony" i teksty kultury pozwalające poznać losy Żydów polskich, także tych mieszkających w Powiecie tomaszowskim - I.A. "Lutek" Orenbach "Listy z getta tomaszowskiego"); uczniowie oglądali film pt. "Pianista" oraz "Listę Schindlera", „Cud Purymowy” Dwie uczennice przygotowały literackie prace na konkurs powiatowy "Przeczytaj, bo warto" promujące książki "Bezsenność Jutki" D. Combrzyńskiej-Nogali (pozycja o łódzkim gettcie żydowskim Litzmannstadt Ghetto) i "Chłopiec w pasiastej piżamie" J. Boyne (historia przyjaźni dwóch chłopców Żyda i Niemca znajdujących się po dwóch stronach drutów obozu zagłady). Podczas zaplanowanych wycieczek rowerowych, uczniowie odwiedzą cmentarz żydowski oraz zabytkową synagogę z XIX w. znajdujące się w pobliskim Inowłodzu. 28 stycznia w ramach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na lekcjach podejmowano tematykę zagłady Żydów. Uczestnictwo w Marszu Żywych jest możliwością rozszerzenia działań wychowawczo-dydaktycznych mających na celu poznanie kultury i historii Żydów polskich, będących nie tylko częścią historii niegdyś wielokulturowego Powiatu tomaszowskiego.
Co roku Marsz Żywych gromadzi ok. 10 tys. uczestników. Wspólnie pokonują trzykilometrową trasę wiodącą spod bramy "Arbeit macht frei" w byłym niemieckim obozie Auschwitz I do byłego Auschwitz II-Birkenau. Tam, przy pomniku ofiar obozu, odbywa się główna ceremonia. Uczestnictwo w Marszu Żywych to wielkie wyróżnienie. Ma dawać świadectwo pamięci osób pomordowanych przez nazistowskich Niemców w trakcie II wojny światowej. Ma być również manifestacją przywiązania do takich wartości jak: godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju.
Pierwszy Marsz odbył się w 1988 r. Kolejne organizowano co dwa lata, a od 1996r. rokrocznie. W najliczniejszym uczestniczyło 20 tys. osób, w tym delegacje z prawie 50 krajów. W marszach szli m.in. prezydenci i premierzy Polski oraz Izraela, nobliści i duchowni różnych wyznań. Dotychczas uczestniczyło w nich ok. 260 tys. osób z ponad 50 krajów.

Sprawozdanie z udziału uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku

MARSZ ŻYWYCH 2019 SP GLINNIK