banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

dsc04696W dniu 16 maja br na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku został przeprowadzony już po raz dwunasty Konkurs Wiedzy o Gminie Lubochnia, w którym wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych: w Lubochni, Królowej Woli i Glinniku- łącznie 27 uczestników. W organizację w/w konkursu włączyło się Nadleśnictwo Spała, a honorowy patronat nad nim objął Wójt Gminy Lubochnia- p. Piotr Majchrowski.

Podczas konkursu jego uczestnicy rywalizowali w 3 kategoriach. Pierwszą z nich był test wiedzy, drugą praca plastyczna pod hasłem „ Chrońmy gatunki zagrożone – pszczoła miodna”, a trzecia polegała na napisaniu utworu literackiego, którego myślą było „Nasza gmina- moja miejscowość”. Celem przewodnim przeprowadzonego konkursu była nauka przez zabawę co udało się znakomicie, ponieważ w poszczególnych kategoriach rywalizowały drużyny „mieszane”- każdy jej członek pochodził z innej szkoły. Zwyciężyła w pierwszej kategorii(test wiedzy) drużyna w składzie: Bartłomiej Węgrzyn, Agata Suska, Martyna Stańdo. Konkurencję plastyczną wygrali: Wiktoria Łysakowska, Natalia Kudziewicz, Oliwia Bedyniak. Natomiast najładniejszy utwór literacki napisały: Paulina Cieślik i Magdalena Owczarek. Zanim uczniowie przystąpili do pracy obejrzeli przygotowaną przez p. Andrzeja Choromańskiego prezentację przyrodniczo- ekologiczna na temat zagrożeń i gatunków chronionych na terenie Gminy Lubochnia. Następnie odbyło się wspólne wysadzanie roślin miododajnych pod czujnym okiem p. Renaty Konewki, gdzie uczniowie uczyli się rozpoznawać różne zioła. Podczas konkursu odbyła się także prelekcja dla wszystkich uczniów szkoły prowadzona przez pracownika KRUS-u p. Remigiusza Bigos, a dotyczyła bezpieczeństwa dzieci podczas letniego wypoczynku. Wszyscy uczestnicy i goście mogli również podziwiać wystawę dokumentującą udział uczniów PSP w Glinniku na „Marszu żywych” w Oświecimiu.
Podsumowanie konkursu przebiegło w miłej atmosferze, a wszyscy uczestnicy zostali nagrodzenie dzięki ofiarności sponsorów: Wójtowi Gminy Lubochnia, Nadleśnictwu Spała i Radzie Rodziców przy PSP w Glinniku-za co bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu organizatora i uczestników konkursu. Na zakończenie tej pięknej wspólnej lekcji historii i patriotyzmu z udziałem społeczności szkolnej, władz gminy, radnych, sołtysów, rodziców oraz przyjaciół szkoły odbyło się wspólne biesiadowanie i degustacja potraw kuchni regionalnej za które serdecznie dziękujemy kołom Gospodyń Wiejskich z Marianki i „ Glinniczanki”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej wspólnej
lekcji historii i patriotyzmu

oraz przyczynili się do jej uświetnienia:

Panu Wójtowi Piotrowi Majchrowskiemu

Nadleśnictwu Spała

Radzie Rodziców przy PSP

Przedstawicielom władz samorządowych i lokalnych

Przyjaciołom szkoły

Kołom Gospodyń Wiejskich: z Marianki i „Glinniczanki”

Uczniom i ich opiekunom