banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni informuje, że można ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubochni pokój nr 3.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom od I klasy Szkoły Podstawowej, zamieszkującym na terenie Gminy Lubochnia. Wnioskodawcą ubiegającym się o w/w pomoc może być rodzic i opiekun prawny ucznia oraz pełnoletni uczeń.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać kryterium dochodowego wynoszącego 528,00 zł.
Powyższe wnioski należy złożyć w terminie do 15 września 2019r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubochni pokój nr 3.
Jednak ze względu na krótki termin złożenia wniosku o dofinansowanie tegoż zadania prosimy o pobranie w/w wniosków do dnia 02 września 2019r.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni informuje, że w związku z funkcjonowaniem od dnia 02 września 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubochni stołówki szkolnej, można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubochni pokój Nr 5 składać wnioski o pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole /pełen obiad/.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kryterium dochodowego wynoszącego 950,40 zł.