banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

20191104 134612W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów na drodze Publiczna Szkoła Podstawowa
w Glinniku włączyła się w prowadzoną ogólnopolską akcję „Bezpieczny PLAYROOM”. Zajęciami została objęta grupa uczniów klas I-III. Zgodnie z instrukcją podczas zajęć świetlicowych opiekun świetlicy przeczytał wychowankom bajkę „W drodze do szkoły”. Następnie została przeprowadzona z dziećmi pogadanka podczas, której wspólnie omówione zostały błędy jakie popełniła Iga podczas swojej pierwszej samodzielnej wędrówki do szkoły. Dzieci podawały swoje propozycje i spostrzeżenia jak należy się poruszać po drodze aby zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu.