banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

- Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu.
- Jak wspierać i motywować dzieci .
- Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.
ORGANIZACJA MIEJSCA NAUKI W DOMU
1. Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
2. Przygotować stałe miejsce do efektywnej nauki, gdzie bez problemu uczeń rozłoży swoje przybory do nauki, książki i zeszyty.
3. Postarajmy się aby wszystkie przedmioty, które mogą rozpraszać przenieść na czas nauki w inne miejsce.
4. Oświetlenie ma duże znaczenie. Jest to rzecz bardzo indywidualna, zależna od ilości materiału oraz czasu, który mamy na jego przyswojenie. Intensywne oraz wyraźne światło sprzyja krótkiej, lecz intensywnej nauce. Łagodniejsze oświetlenie jest lepsze jeżeli planujemy więcej czasu na uczenie się.
5. Ważne jest właściwe zaplanowanie i zorganizowanie dnia – pomoc rodzica, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
6. Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.
7. Należy pamiętać o prawidłowej postawie ciała podczas nauki. Postawa powinna być niewymuszona.
8. Robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
9. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.
10. Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.

WSPIERANIE I MOTYWOWANIE JEST BARDZO WAŻNE

1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.
2. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
3. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.
4. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
5. Nie stawiać wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
6. Ukazywać praktyczne zastosowanie informacji zdobytych podczas nauki.
7. Zachęcać do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie: notatki z wykorzystaniem kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli; fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku.
8. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.

BZEZPIECZEŃSTWO W SIECI

1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
5. Czuwać nad tym, aby dziecko:
 korzystało z oprogramowania antywirusowego;
 otwierało wiadomości tylko od znajomych,
 unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e - mail,
 chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,
 stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

Przydatny link:
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/