banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Od dnia 25 maja 2020r. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII na terenie szkoły.
Konsultacje odbywać się będą z przedmiotów egzaminacyjnych:

  • Język polski
  • Język angielski
  • matematyka

Konsultacje na terenie szkoły odbywać się będą przy zachowaniu wytycznych:

  • Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Ministerstwa Zdrowia
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rodzice oraz uczniowie deklarujący chęć korzystania z konsultacji proszeni są o zapoznanie z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz podpisania oświadczenia. Oświadczenie należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu konsultację.

Szkoła nie zapewnia dowozów i odwozów uczniów.

Harmonogram konsultacji

Przedmiot

Język polski wtorek (26.05.2020r.) godz. 9.00 - 10.00. konsultacje indywidualne
godz. 10.15. - 13.00. konsultacje grupowe

Język angielski czwartek (28.05.2020r.) godz. 9.00 - 10.00. konsultacje indywidualne
godz. 10.15. - 13.00. konsultacje grupowe

Matematyka piątek (29.05.2020r.) godz. 9.00. - 10.00. konsultacje grupowe
godz. 10.15. - 13.00. konsultacje grupowe

Uczniowie umawiają się na indywidualne konsultacje bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Treść oświadczenia do pobrania >>pobierz