banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Od dnia 1 czerwca 2020r. umożliwiamy konsultacje dla uczniów
klas IV - VIII na terenie szkoły.
Konsultacje na terenie szkoły odbywać się będą przy zachowaniu wytycznych:

  • Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Ministerstwa Zdrowia
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rodzice oraz uczniowie deklarujący chęć korzystania z konsultacji proszeni są o zapoznanie
z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz podpisania oświadczeń. Oświadczenia należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu konsultację.

Szkoła nie zapewnia dowozów i odwozów uczniów.

Harmonogram konsultacji (przedmioty zadeklarowane przez uczniów)
Każdy uczeń umawia się indywidualnie z nauczycielem.

Przedmiot

Informatyka - poniedziałek kl. IV - VIII godz. 10.00 - 12.00.

Język polski - wtorek kl. IV - VIII godz. 10.00 - 12.00.

Przyroda - wtorek kl. IV - VIII godz. 11.00 - 13.00.
Biologia
Geografia

Język niemiecki - środa kl. IV - VIII godz. 10.00 - 12.00.

Język angielski - czwartek kl. - VIII godz. 10.00 - 11.00.
kl. - IV -VII godz. 11.00 - 12.00

Fizyka - czwartek kl. VII - VIII godz. 11.00 - 12.00.

Matematyka - piątek kl. IV - VII godz. 10.00 - 11.00
kl. VIII godz. 11.00 - 13.00

Oświadczenie.doc