banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

20200925 105600Dnia 25.09.2020r. świętowaliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków, który z inicjatywy Rady Europy obchodzony jest już od 2001 roku.
Celem tego święta jest promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy, która mimo, że liczy 46 państw, to jej mieszkańcy posługują się aż 150 językami!
Podobnie, jak w roku ubiegłym każda klasa przystroiła drzwi swojej sali flagą oraz wybranymi zwrotami danego państwa. Tym razem pod względem językowym przyglądaliśmy się bliżej: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemcom, Szwecji, Francji, Rosji, Czechom i Hiszpanii.
Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego oraz podczas zajęć świetlicowych ucznio

wie poznawali ciekawostki dotyczące języków europejskich, a także rozwiązywali quizy. Ponadto poznawali liczebniki w kilku językach i przyglądali się alfabetowi rosyjskiemu i greckiemu. Dużo frajdy sprawiło wszystkim czytanie łamańców językowych. Jednak największym zainteresowaniem cieszyło się słuchanie i śpiewanie piosenek, takich jak: „Panie Janie”, „Mam tę moc” oraz „Moana”, w kilku językach.