banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Szanowni Rodzice

W związku z wprowadzeniem od 9 listopada 2020 roku decyzją Premiera RP zdalnej nauki dla uczniów szkół podstawowych klas I-III oraz kontynuacją zdalnej nauki w klasach IV - VIII Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku od 9 listopada pracuje wyłącznie zdalnie.
Zajęcia dla uczniów klas IV - VIII prowadzone będą tak jak do tej pory zgodnie z planem dotychczasowym, tak jak w przypadku nauki stacjonarnej przy użyciu wdrożonej platformy MICROSOFT TEAMS, w niezbędnym wymiarze czasowym nie dłużej niż 30min jednostka lekcyjna.
Zajęcia dla uczniów klas I - III prowadzone będą za pomocą komunikatorów ustalonych przez wychowawców w porozumieniu z Państwem Rodzicami uczniów. Tak by w największym stopniu Państwa odciążyć. Wszelkie inne informacje bądź wprowadzane zmiany będą przekazywane Państwu za pomocą dziennika elektronicznego przez wychowawców klas.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości proszę dzwonić do sekretariatu szkoły, bądź dyrektora szkoły.

Proszę o wyrozumiałość i z góry dziękujemy za wsparcie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły
Edyta Żmuda