banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

INFORMACJA - rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020r.
• dla klas V – VIII o godz. 10:00
• dla klas I – IV o godz. 11:30

Jeśli będzie ładna pogoda rozpoczęcie odbędzie się na powietrzu. W przypadku deszczu – będzie to korytarz szkoły.
Uczniowie z klas I – IV wchodzą wejściem nowej części szkoły, natomiast uczniowie z klas V- VIII wejściem starej części szkoły.
Prosimy o zabranie maseczek, ponieważ w przypadku deszczu, rozpoczęcie odbędzie się na korytarzu.

KOMUNIKAT

W nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 od 7 września 2020 r. w szkole uruchomiony zostanie catering obiadowy.
W tym celu należy złożyć do sekretariatu szkoły kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie dostępne są na stronie internetowej szkoły (załącznik nr 1). W karcie należy wskazać formę posiłku, z którego uczeń/uczennica będzie korzystać.
Proszę pamiętać, że jeżeli zadeklarujecie Państwo pełen obiad lub tylko zupę, lub tylko drugie danie to z tej formy posiłku uczeń/uczennica będzie korzystać przez cały miesiąc.
Warunkiem korzystania dziecka z dożywiania jest dokonanie wpłaty w terminie do 3 września 2020 r.
Przypomina się, iż zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubochni stawka żywieniowa wynosi:
Uczniowie: 5 zł (pełny obiad)
zupa – 1,5 zł; drugie danie – 3,5 zł
Pracownicy : 9 zł ( zupa- 3 zł, drugie danie – 6 zł)

Nr konta 61 8985 0004 0010 0148 3774 0005

Załącznik:

1. Karta zgłoszeniowa na obiady szkolne.odt
2. Klauzula informacyjna - dożywianie dzieciKlauzula informacyjna - dożywianie dzieci

KONSULTACJE DLA KLASY IV - VIII

Od dnia 1 czerwca 2020r. umożliwiamy konsultacje dla uczniów
klas IV - VIII na terenie szkoły.
Konsultacje na terenie szkoły odbywać się będą przy zachowaniu wytycznych:

  • Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Ministerstwa Zdrowia
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rodzice oraz uczniowie deklarujący chęć korzystania z konsultacji proszeni są o zapoznanie
z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz podpisania oświadczeń. Oświadczenia należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu konsultację.

Szkoła nie zapewnia dowozów i odwozów uczniów.

Harmonogram konsultacji (przedmioty zadeklarowane przez uczniów)
Każdy uczeń umawia się indywidualnie z nauczycielem.

Przedmiot

Informatyka - poniedziałek kl. IV - VIII godz. 10.00 - 12.00.

Język polski - wtorek kl. IV - VIII godz. 10.00 - 12.00.

Przyroda - wtorek kl. IV - VIII godz. 11.00 - 13.00.
Biologia
Geografia

Język niemiecki - środa kl. IV - VIII godz. 10.00 - 12.00.

Język angielski - czwartek kl. - VIII godz. 10.00 - 11.00.
kl. - IV -VII godz. 11.00 - 12.00

Fizyka - czwartek kl. VII - VIII godz. 11.00 - 12.00.

Matematyka - piątek kl. IV - VII godz. 10.00 - 11.00
kl. VIII godz. 11.00 - 13.00

Oświadczenie.doc