banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Kiedy mnie widać?- zabawy odblaskami

20191106 135435Wspólne zabawy odblaskami miały pokazać dzieciom w jaki sposób należy się ubierać i kiedy zakładać odblaski abyśmy byli jak najlepiej widoczni na drodze. Oczywiści dotyczy
to wszystkich użytkowników dróg- dorosłych również. W tym celu uczniowie i opiekunowie ubrali się w odzież o różnej kolorystyce. Oceńcie sami kiedy najlepiej nas było widać.
I pamiętajcie- jeden odblask może Wam uratować ŻYCIE!!!

Czytaj więcej: Kiedy mnie widać?- zabawy odblaskami

Prace plastyczne „Bezpieczny Playroom”

img 20191105 135439Uczniowie pod czujnym okiem nauczyciela wykonali prace plastyczne do przeczytanej bajki na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Rozwiązywali krzyżówki i kolorowali wizerunek Stracha Tracha… z części wykonanych prac sporządzono wystawę.

Czytaj więcej: Prace plastyczne „Bezpieczny Playroom”

W drodze do szkoły

20191104 134612W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów na drodze Publiczna Szkoła Podstawowa
w Glinniku włączyła się w prowadzoną ogólnopolską akcję „Bezpieczny PLAYROOM”. Zajęciami została objęta grupa uczniów klas I-III. Zgodnie z instrukcją podczas zajęć świetlicowych opiekun świetlicy przeczytał wychowankom bajkę „W drodze do szkoły”. Następnie została przeprowadzona z dziećmi pogadanka podczas, której wspólnie omówione zostały błędy jakie popełniła Iga podczas swojej pierwszej samodzielnej wędrówki do szkoły. Dzieci podawały swoje propozycje i spostrzeżenia jak należy się poruszać po drodze aby zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu.

Czytaj więcej: W drodze do szkoły