banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

PolskaNaNiebiesko

autyzmWedług Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) autyzm występuje w naszym kraju u 1 na 100 osób. W USA już 1 na 54 dzieci ma autyzm.

To oznacza, że w Polsce żyje 400 tysięcy osób z autyzmem. Ale tu liczby się nie kończą, bo oprócz osób ze spektrum są jeszcze ich rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że tych, których autyzm dotyczy, może być nawet 3 mln.
Dlatego tegorocznej edycji kampanii „Polska na niebiesko” przyświeca hasło „Autyzm. 400 000” a jej zadaniem jest podnoszenie świadomości autyzmu i zwiększanie akceptacji dla osób ze spektrum w społeczeństwie.

Poznaj, zrozum, pomóż

Na stronie kampanii www.polskananiebiesko.pl można poznać historie osób z autyzmem, zrozumieć, czym autyzm jest, przekazać dobre słowo, a także wesprzeć finansowo Fundację JiM. Środki pozyskane dzięki kampanii w całości zostaną przeznaczone na terapię i pomoc dla osób z autyzmem. Symbolicznym momentem kampanii jest właśnie Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W planach Fundacji jest m.in. podświetlenie budynków w Polsce na niebiesko – jest to kolor solidarności z osobami z autyzmem. Akcja toczy się już także w social mediach - zachęcamy wszystkich do włączenia się w nią 2 kwietnia i umieszczenia na Instagramie i/lub FB swoich zdjęć z hasztagiem #Autyzm400000 lub #PolskaNaNiebiesko.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

- Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu.
- Jak wspierać i motywować dzieci .
- Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.
ORGANIZACJA MIEJSCA NAUKI W DOMU
1. Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
2. Przygotować stałe miejsce do efektywnej nauki, gdzie bez problemu uczeń rozłoży swoje przybory do nauki, książki i zeszyty.
3. Postarajmy się aby wszystkie przedmioty, które mogą rozpraszać przenieść na czas nauki w inne miejsce.
4. Oświetlenie ma duże znaczenie. Jest to rzecz bardzo indywidualna, zależna od ilości materiału oraz czasu, który mamy na jego przyswojenie. Intensywne oraz wyraźne światło sprzyja krótkiej, lecz intensywnej nauce. Łagodniejsze oświetlenie jest lepsze jeżeli planujemy więcej czasu na uczenie się.
5. Ważne jest właściwe zaplanowanie i zorganizowanie dnia – pomoc rodzica, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
6. Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.
7. Należy pamiętać o prawidłowej postawie ciała podczas nauki. Postawa powinna być niewymuszona.
8. Robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
9. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.
10. Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice !

W dn. 25 marca 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20.03.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wraz z uzasadnieniem.
Nowe regulacje prawne umożliwiają prowadzenie kształcenia na odległość , określając w sposób jednoznaczny obowiązek jego prowadzenia przez szkoły i przedszkola, w terminie od 25 marca do 10 kwietnia.
W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie.
Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
Zasady komunikacji z uczniami określił nauczyciel. W celu uporządkowania kontaktów uczeń- nauczyciel stworzono plan zdalnego nauczania.( Wychowawcy mieli w obowiązku przekazać plan Rodzicom i uczniom) .
W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych.
Przygotowane przez nauczycieli materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej i będą w umówiony sposób przekazywane uczniom i ich rodzicom oraz będą uwzględniały:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
Zajęcia będą przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
Sposób monitorowania postępów uczniów oraz informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form (przekazanych uczniowi).
W celu zapewnienia każdemu uczniowi i rodzicowi możliwości konsultacji indywidualnej z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez , e-mail, Messenger, telefonicznie ( po udostepnieniu tel. przez nauczyciela) ustalono harmonogram:
Uczniowie zgodnie z planem zajęć każdego dnia.
Rodzice od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 15.00
Szanowni Rodzice, mam nadzieję, że podjęte przez nas działania, Wasze zrozumienie i współpraca, przyczynią się do ograniczenia istniejącego zagrożenia.
Z poważaniem
Edyta Żmuda
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku.