banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Numery telefonów w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych w czasie epidemii związanej z COVID-19

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Tomaszowie Maz.

Od poniedziałku do piątku w godz 7:30 - 15:05 44 724 45 84 lub 44 724 45 85.

Po godzinach urzędowania: 502-237-659
Dodatkowe nr telefonów do Sanepidu:
798 030 763
798 030 764
572 504 674
538 635 973
538 635 972
600 903 875
692 409 225
502 058 257
Telefony na oddział zakaźny szpitala w Tomaszowie Maz. :
44 725 72 12 - Poradnia Chorób Zakaźnych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia
44 725 72 10 - oddział zakaźny w Tomaszowskim Centrum Zdrowia
44 725 72 11 - oddział zakaźny w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

KONSULTACJE DLA KLASY VIII

Od dnia 25 maja 2020r. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII na terenie szkoły.
Konsultacje odbywać się będą z przedmiotów egzaminacyjnych:

  • Język polski
  • Język angielski
  • matematyka

Konsultacje na terenie szkoły odbywać się będą przy zachowaniu wytycznych:

  • Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Ministerstwa Zdrowia
  • Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rodzice oraz uczniowie deklarujący chęć korzystania z konsultacji proszeni są o zapoznanie z wytycznymi GIS, MZ i MEN oraz podpisania oświadczenia. Oświadczenie należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu konsultację.

Szkoła nie zapewnia dowozów i odwozów uczniów.

Harmonogram konsultacji

Przedmiot

Język polski wtorek (26.05.2020r.) godz. 9.00 - 10.00. konsultacje indywidualne
godz. 10.15. - 13.00. konsultacje grupowe

Język angielski czwartek (28.05.2020r.) godz. 9.00 - 10.00. konsultacje indywidualne
godz. 10.15. - 13.00. konsultacje grupowe

Matematyka piątek (29.05.2020r.) godz. 9.00. - 10.00. konsultacje grupowe
godz. 10.15. - 13.00. konsultacje grupowe

Uczniowie umawiają się na indywidualne konsultacje bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Treść oświadczenia do pobrania >>pobierz