banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Uroczystość 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

dsc04223Z okazji przypadającej w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy czwartej i siódmej.
Występujący przybliżyli burzliwe losy narodu polskiego w ciągu 123 lat zaborów oraz sylwetki osób, które przyczyniły się do odzyskania upragnionej wolności. Przedstawienie miało na celu ukazanie ducha narodu, który w czasie niewoli stale wychodził z inicjatywą walki o niepodległość. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali najbardziej znane pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia kolejnych pokoleń Polaków walczących o wolność.

Czytaj więcej: Uroczystość 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

"Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" - Ogólnopolska Akcja Profilaktyczno- Edukacyjna

zdjęcie tytułowe autorytet
"BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU"

ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna

Kampania społeczna “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” ma sens!

– tak uznało kilkuset nauczycieli i blisko tysiąc rodziców, którzy dotychczas brali udział
w zajęciach, opracowanych przez Fundację Wspomagającą Wychowanie “ARCHEZJA” (www.archezja.com). Tego samego zdania jest Minister Sprawiedliwości, który będąc dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, dofinansował projekt: “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU – ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna.

Dzięki temu, z radością proponujemy sprawdzone, ewaluowane, zajęcia dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej wszystkich szkół podstawowych w Polsce.

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Działania w 2018 roku, traktujemy jako pierwszy krok do wzmacniania Autorytetu, a będą rozwijane
w przyszłości.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Akcja oparta jest na unikatowym zestawie oddziaływań wychowawczo- profilaktycznych, promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi. Całość oparta jest na wartościach zapisanych w Konstytucji RP, które wskazują nam najważniejsze cele. Są nimi edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu, koncentracja nauczycieli na wzmacnianiu potencjału młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.

Po co to robimy?

Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa
i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp.

Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej
i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje.

Aby to osiągnąć, chcemy zrobić pierwszy krok – nauczyć młodzież jak szukać autorytetów
i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Zamierzamy również wspomóc rodziców i wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości.

W relacji z prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości.

Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów.
Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji.
Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu, przez co czuje się zagrożony.

Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewien punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice poszukują oparcia, by móc rozwiązać tysiące stojących przed nimi problemów, obalających ich autorytet w oczach dzieci.

Szczegóły akcji dostępne na stronie internetowej : https://autorytet.org/

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

zdjęcie tytułoweW dniu 22 listopada 2018 r. odbyły się obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień, który propaguje postawy życzliwości, szacunku, empatii oraz tolerancji. W tym dniu przekazywaliśmy sobie serdeczne pozdrowienia i uśmiechy. Uczniowie każdej klasy ozdobili drzwi swoich pracowni, a także każdy z nich miał przypiętą uśmiechniętą buźkę, symbolizującą radość. Ponadto z listków, na których każdy uczniów miał możliwość umieszczenia życzliwego hasła utworzone zostało Drzewo Życzliwości. Na zajęciach świetlicowych utworzone zostały Kodeksy Życzliwości oraz piękne tematyczne prace plastyczne. Mamy nadzieję, że przesłania te będą nam towarzyszyły każdego dnia.

Czytaj więcej: Dzień Życzliwości i Pozdrowień