banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

"Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" - Ogólnopolska Akcja Profilaktyczno- Edukacyjna

zdjęcie tytułowe autorytet
"BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU"

ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna

Kampania społeczna “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” ma sens!

– tak uznało kilkuset nauczycieli i blisko tysiąc rodziców, którzy dotychczas brali udział
w zajęciach, opracowanych przez Fundację Wspomagającą Wychowanie “ARCHEZJA” (www.archezja.com). Tego samego zdania jest Minister Sprawiedliwości, który będąc dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, dofinansował projekt: “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU – ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna.

Dzięki temu, z radością proponujemy sprawdzone, ewaluowane, zajęcia dla uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej wszystkich szkół podstawowych w Polsce.

“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Działania w 2018 roku, traktujemy jako pierwszy krok do wzmacniania Autorytetu, a będą rozwijane
w przyszłości.

Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Akcja oparta jest na unikatowym zestawie oddziaływań wychowawczo- profilaktycznych, promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi. Całość oparta jest na wartościach zapisanych w Konstytucji RP, które wskazują nam najważniejsze cele. Są nimi edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu, koncentracja nauczycieli na wzmacnianiu potencjału młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.

Po co to robimy?

Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel poprawę bezpieczeństwa
i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp.

Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej
i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje.

Aby to osiągnąć, chcemy zrobić pierwszy krok – nauczyć młodzież jak szukać autorytetów
i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Zamierzamy również wspomóc rodziców i wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości.

W relacji z prawdziwym autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości.

Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów.
Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji.
Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu, przez co czuje się zagrożony.

Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewien punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice poszukują oparcia, by móc rozwiązać tysiące stojących przed nimi problemów, obalających ich autorytet w oczach dzieci.

Szczegóły akcji dostępne na stronie internetowej : https://autorytet.org/

Dzień Życzliwości i Pozdrowień

zdjęcie tytułoweW dniu 22 listopada 2018 r. odbyły się obchody Dnia Życzliwości i Pozdrowień, który propaguje postawy życzliwości, szacunku, empatii oraz tolerancji. W tym dniu przekazywaliśmy sobie serdeczne pozdrowienia i uśmiechy. Uczniowie każdej klasy ozdobili drzwi swoich pracowni, a także każdy z nich miał przypiętą uśmiechniętą buźkę, symbolizującą radość. Ponadto z listków, na których każdy uczniów miał możliwość umieszczenia życzliwego hasła utworzone zostało Drzewo Życzliwości. Na zajęciach świetlicowych utworzone zostały Kodeksy Życzliwości oraz piękne tematyczne prace plastyczne. Mamy nadzieję, że przesłania te będą nam towarzyszyły każdego dnia.

Czytaj więcej: Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Zbiórka dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.

schroniskoW dniach od 1 do 31 października uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinnku prowadzili zbiórkę karmy dla zwierząt ze Schroniska w Tomaszowie Mazowieckim. 15 listopada 2018 r. odbyło się podsumowanie akcji, podczas której kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim – pan Piotr Milczarek podziękował za zebrane dary dla zwierząt oraz opowiedział uczniom o funkcjonowaniu schroniska. Uczniowie wykazali się ogromną empatią, gdyż zebrali łącznie ponad 78 kg suchej karmy, prawie 36 kg mokrej karmy oraz akcesoria dla psów. Najwięcej karmy uzbierali kolejno uczniowie klasy IV, VIII i VII. Gratulujemy wyniku! Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i zachęcamy do dalszej pomocy.

Czytaj więcej: Zbiórka dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku informuje,
że rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
odbędzie się 3 września 2018r.o godz. 1100.

Msza św. rozpoczynająca rok szkolny
odbędzie się w Kościele w Spale o godz. 1700.