banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Europejski Dzień Języków

20200925 105600Dnia 25.09.2020r. świętowaliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków, który z inicjatywy Rady Europy obchodzony jest już od 2001 roku.
Celem tego święta jest promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy, która mimo, że liczy 46 państw, to jej mieszkańcy posługują się aż 150 językami!
Podobnie, jak w roku ubiegłym każda klasa przystroiła drzwi swojej sali flagą oraz wybranymi zwrotami danego państwa. Tym razem pod względem językowym przyglądaliśmy się bliżej: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemcom, Szwecji, Francji, Rosji, Czechom i Hiszpanii.
Na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego oraz podczas zajęć świetlicowych ucznio

Czytaj więcej: Europejski Dzień Języków

Projekt RODZINA BEZ PRZEMOCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu:
RODZINA BEZ PRZEMOCY
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2020, którego działania wpisują się w
Priorytet I. Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy
zaprasza mieszkańców z terenu gminy Lubochnia 21 października 2020r. o godz. 13:15 do sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Lubochni przy ul. Tomaszowskiej 6
na spotkanie z psychologiem, który przedstawi zagadnienie dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 spotkanie będzie prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa.
Wszelkie informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 44 710 30 66

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

baner 5040x2380 allWraz z rozpoczęciem roku szkolnego – 1 września 2020 r. w całym kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Dane zbierane są według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy, a kto odmówi udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie.
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i pokazać zmiany jakie zaszły od poprzedniego spisu. Służą władzom, zarówno centralnym jak i lokalnym do podejmowania decyzji strategicznych, opartych na analizie danych oraz prowadzenia polityki rolnej. Także na podstawie danych ze spisu rolnego Komisja Europejska określa wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki któremu od wielu lat modernizuje się polskie rolnictwo.
Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „spisz się przez telefon”. Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są dostępni siedem dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 20.00.
Dane zbierane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020 dotyczą m.in.:
• cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
• sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
• struktury dochodów,
• aktywności ekonomicznej,
• sposobu użytkowania gruntów,
• powierzchni zasiewów, nawożenia,
• zastosowania środków ochrony roślin,
• pogłowia zwierząt gospodarskich,
• chowu i hodowli ryb,
• budynków gospodarskich,
• maszyn i urządzeń rolniczych.
Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 września do 30 listopada 2020 r. z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali jeszcze samospisu, kontaktować się będą rachmistrze telefoniczni., a jeżeli sytuacja epidemiczna poprawi się, wówczas z rolnikiem po 1 października br. kontaktować się będzie rachmistrz terenowy. Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów spisowych zapewni infolinia spisowa.
Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy nie dokonają samospisu, nie będą mogli odmówić przekazania danych rachmistrzowi, który się z nimi skontaktuje.
Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Obowiązek udziału w spisie rolnym na użytkowników gospodarstw rolnych nakłada Ustawa o Statystyce Publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.,
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.