banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Informacja

INFORMACJA

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września 2019r.o godz. 1100.

Msza św. rozpoczynająca rok szkolny odbędzie się w Kościele w Spale o godz. 1700.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni informuje, że można ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubochni pokój nr 3.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom od I klasy Szkoły Podstawowej, zamieszkującym na terenie Gminy Lubochnia. Wnioskodawcą ubiegającym się o w/w pomoc może być rodzic i opiekun prawny ucznia oraz pełnoletni uczeń.

Czytaj więcej: INFORMACJA

Zapraszamy do wspólnej akcji „Się gra się ma” pod hasłem: „Bezpieczny Playroom”

celem jest pozyskanie środków finansowych lub gier planszowych na doposażenie naszej świetlicy szkolnej. Akcja polega na głosowaniu, aby w niej uczestniczyć należy głosować najlepiej codziennie gdyż liczy się ilość uzyskanych głosów.
https://www.siegrasiema.com/swietlica/267
Serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość