Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej w GlinnikuAktualności 2015/2016Spotkanie nt. "Odpowiedzialność prawna nieletnich”

banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

20160421 090628   W dniu 21 kwietnia 2016r. została zorganizowana przez pedagoga szkolnego prelekcja z funkcjonariuszami Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Maz. z wydziału ds. nieletnich i patologii. Tematem spotkania była „Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Spotkanie podzielone było na grupy wiekowe. W klasach młodszych celem prelekcji była edukacja na temat, konsekwencji zachowań agresywnych, nagannego zachowania w stosunku do rówieśników i personelu szkoły, znieważania, zachowań stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia innych, niszczenia mienia szkolnego i mienia innych osób.

Podczas spotkania w klasach klas V-VI funkcjonariuszka wyjaśniła, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie. Uświadomiła zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Omówiła konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: znieważenie, kradzież, rozbój, pobicie. Omówiła również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawiła rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o typach postępowania, jakie mogą toczyć się przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Przypomniała uczniom systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary
i nie realizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlega postępowaniu przed sądem.

20160421 091030