banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Jubileusz 80-lecia fundacji stałej siedziby Szkoły Podstawowej w Glinniku

zdjęcie na zajawkę„Znać wczoraj. Działać dzisiaj. Tworzyć jutro”


Pod takim hasłem Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku 24 listopada 2017r. uroczyście obchodziła Jubileusz 80 - lecia fundacji stałej siedziby szkoły. Choć nie zachowały się dokumenty, w których zapisano by dokładną datę oddania budynku do użytku, to społeczność szkolna wybrała ten dzień nieprzypadkowo. Uroczystość ustalono w bezpośredniej bliskości 101 urodzin poetki, absolwentki szkoły – Marii Haliny Gajewskiej, rozsławiającej „kraj lat dziecinnych” – Glinnik. Jak pisze w liście skierowanym do szkoły z okazji Jubileuszu syn autorki pan Ryszard Pichola: „Mama moja do końca swego 98-letniego życia zakochana była w rodzinnym Mazowszu. Sercem i duszą zawsze była tu, w Glinniku, Spale i Tomaszowie, czego dawała wyraz w swoich wierszach, pełnych impresji i opisów piękna tej ziemi”.
Obchody Jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta w Kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Spale w intencji uczniów, rodziców, pracowników i absolwentów szkoły, którą celebrował ks. Dariusz Łosiak.
Następnie wszyscy udali się do siedziby szkoły, by rozpocząć galę jubileuszu szkoły.

Czytaj więcej: Jubileusz 80-lecia fundacji stałej siedziby Szkoły Podstawowej w Glinniku

70-lecie Szkoły

„Jeśli nie znalazłeś sposobu na zatrzymanie czasu,
pozwól minionym chwilom powrócić we wspomnieniach...”


   15 stycznia 2008r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku świętowała 70-lecie fundacji stałej siedziby. Co prawda historia szkolnictwa we wsi Glinnik sięga drugiej połowy XIX w., to społeczność wiejska dopiero od roku 1937 może poszczycić się stałą siedzibą szkoły. Wysiłkiem przede wszystkim mieszkańców i prezydenta Mościckiego, który na ten cel przeznaczył 5 tys. złotych, dzieci wiejskie rozpoczęły rok szkolny 1937/1938 w nowym drewnianym budynku, który postawiono w szczerym polu między dwoma ówczesnymi Glinnikami, a który niemalże bez przerw funkcjonuje do dziś.

70-lecie szkoły sprawozdanie


Historia szkoły

Historia szkoły w Glinniku sięga lat osiemdziesiątych XIX wieku.

Szkoła zlokalizowana była w Nowym Glinniku. Mieściła się w drewnianym budynku krytym strzechą, w którym jedną izbę zajmował nauczyciel, druga zaś przeznaczona była na salę lekcyjną.

Szkoła była prawdopodobnie trzydziałowa. Uczył jeden nauczyciel na dwie zmiany. W szkole tej dzieci uczyły się języka polskiego, języka rosyjskiego, matematyki i geografii. Modlitwę musiały odmawiać w języku rosyjskim. W „Przewodniku po Królestwie Polskim” A. Babińskiego i J. M. Bazewicz z roku 1900 i w „Spisie alfabetycznym miast, osad, wsi, kolonii Królestwa Polskiego” znajdujących się w Państwowym Archiwum w Tomaszowie Mazowieckim została zanotowana wieś Glinnik, a obok nazwy miejsca, wymieniono wyraz szkoła, co oznaczało, że we wsi musiała być szkoła zarejestrowana w dokumentach państwowych.

Podobno w latach 1907 – 1912 nauczycielem szkoły w Nowym Glinniku był pan HOŁDA, po nim zaś p. GREJLICH (nazwiska zachowały się w odręcznym zapisie w kronice szkolnej z 1983 roku).

W klasie trzeciej każdy z uczniów musiał umieć pokazać na mapie i na globusie Imperium Rosyjskie oraz znać na pamięć członków rodziny carskiej.

Uczyło się w tym czasie około 30 uczniów, głównie chłopców z dwóch Glinników, Dąbrowy i Marianki, a nawet z obu Jasieni.

Dalszą część historii szkoły, mogą Państwo przeczytać w poniższym opracowaniu. 

Historia Szkoły w Glinniku.pdf