banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku
w roku szkolnym 2019/2020

mgr Żmuda Edyta – dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne w kl. IV, VI
mgr Borek Grażyna – edukacja wczesnoszkolna w kl. I, wychowanie do życia w rodzinie, gimnastyka korekcyjna
mgr Kotynia Marzena - edukacja wczesnoszkolna w kl. II, język angielski w kl. I – III, zajęcia rewalidacyjne
mgr Krześniewska Marta – edukacja wczesnoszkolna w kl. III, logopeda
mgr Dwornik Irena – świetlica, muzyka w kl. I – VII, informatyka w kl. I - III
mgr Polus Agnieszka – religia, plastyka w kl. IV – VII, wychowawca w kl. VIII, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Smolarek Małgorzata – język polski, wychowawca w kl. IV
mgr Muszyńska Anna – matematyka, wychowawca w kl. VII
mgr Bryś Magdalena – przyroda, biologia, geografia, świetlica, wychowawca w kl. VI
mgr Czajkowska – Wałęsa Dominika – język niemiecki w kl. IV – VIII
mgr Zimnicka Beata – informatyka w kl. IV - VIII, nauczanie indywidualne
mgr Romaldowska Monika - język angielski w kl. IV – VIII, wychowawca w kl. V, wos w kl. VIII, historia w kl. IV – V
mgr Schab Urszula – chemia w kl. VII – VIII, nauczanie indywidualne
mgr Staszewska Anna – fizyka w kl. VII - VIII
mgr Miazga – Krysakowska Anita – pedagog szkolny, świetlica, doradztwo zawodowe
mgr Sowik Rafał – historia w kl. VI – VIII
mgr Krawczyk Tomasz – wychowanie fizyczne w kl. VII
mgr Żmuda Wiesław – wychowanie fizyczne w kl. V, VIII, zajęcia rekreacyjno-sportowe
mgr Baldiszak Małgorzata – technika w kl. IV – VI, edukacja dla bezpieczeństwa
Wiśnik Natalia – nauczyciel wspomagający