banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

„Zadaniem poezji jest ocalić najważniejsze i podeptane"

p3100039„Zadaniem poezji jest ocalić najważniejsze i podeptane",

to słowa ks. Jana Twardowskiego, które były mottem III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego poświęconego twórczości księdza Jana od Biedronki.

10 marca 2015 r. uczennica klasy VI – Julia Janiszewska zajęła I miejsce, dystansując 20 przedstawicieli szkół podstawowych Powiatu Tomaszowskiego.

Czytaj więcej: „Zadaniem poezji jest ocalić najważniejsze i podeptane"

SZKOLNY KONKURS ,, MISTRZ DOBREGO ZACHOWANIA”.

mistrz dobrego zachowaniaREGULAMIN

1. ORGANIZATOR:

Pedagog szkolny- Agnieszka Bernaciak, Agnieszka Polus
2. CELE KONKURSU:
Promowanie pozytywnych zachowań uczniów.
3.TERMIN PRZEROWADZENIA KONKURSU:
Konkurs trwa cały rok szkolny. W każdym miesiącu wyłaniany jest z każdej klasy „MISTRZ DOBREGO ZACHOWANIA".
4.ORGANIZACJA KONKURSU-WARUNKI UDZIAŁU:
Konkurs przeprowadzany jest w kategorii indywidualnej.
Konkurs rozegrany zostanie w dwóch grupach wiekowych:
Klas-0-3
Klas-4-6
Konkurs trwa cały rok szkolny. Podsumowanie konkursu nastąpi w miesiącu czerwcu, kiedy wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu indywidualnego tj. „SZKOLNYCH MISTRZÓW ZACHOWANIA", uczniów ,którzy najwięcej razy zyskały miano klasowych mistrzów.
Każda klasa za dany miesiąc wybiera wśród swoich uczniów osobę ,która jest dla nich wzorem do naśladowania w dobrym zachowaniu oraz przestrzega zasad zawartych w „Kontrakcie klasowym" .
Za wybór klasowego Mistrza odpowiedzialny jest wychowawca , samorząd klasowy, oraz nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw.

ZASADY PUNKTOWANIA:
1.Zachowanie na lekcjach:
-w klasach 0-III- wychowawcy
- w klasach IV-VI- zespół nauczycieli uczących.
2. Zachowanie w szatni.
3.Zachowanie na przerwach- nauczyciele dyżurujący.
4.Uwagi pozytywne i negatywne.
Klasowy Mistrz nie może mieć w danym miesiącu uwag negatywnych.