banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Szanowni Państwo, Absolwenci i Przyjaciele
Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku !

Zapraszamy do udziału w uroczystościach jubileuszowych
80-lecia fundacji stałej siedziby szkoły,
które odbędą się 24 listopada 2017 r.

Ramowy program obchodów:
11.00 - Msza św. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Spale w intencji uczniów, rodziców, pracowników i absolwentów szkoły.
13.00 - Gala uroczystości jubileuszowych z udziałem gości honorowych, uczniów, rodziców, pracowników i absolwentów w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku.
15.00 - Zwiedzanie szkoły, okolicznościowych wystaw pokonkursowych, poczęstunek.
Szczegółowe informacje udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej szkoły: www.spglinnik.lubochnia.pl (zakładka JUBILEUSZ 80-lecia)

Komitet Organizacyjny