banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

ORGANIZACYJNY KOMITET HONOROWY JUBILEUSZU 80-LECIA FUNDACJI STAŁEJ SIEDZIBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GLINNIKU

ORGANIZACYJNY KOMITET HONOROWY
JUBILEUSZU 80-LECIA FUNDACJI STAŁEJ SIEDZIBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GLINNIKU
Edyta Żmuda – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku
Sławomira Grad – przewodnicząca Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku
ks. Dariusz Łosiak – proboszcz Parafii Spała
Janina Schab – poetka, twórczyni ludowa, absolwentka szkoły
Krystyna Pichola – poetka; absolwentka szkoły
Michał Grad – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinniku
Anna Porczyk – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Glinniczanki” w Glinniku
Bożena Szczepańska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Mariance
Jacek Wójtowicz – nadleśniczy Nadleśnictwa Spała
Justyna Darmos – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku