banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Bezpieczeństwo w Internecie

zdjęcie tytułoweDrodzy uczniowie
Sytuacja, z którą przyszło nam się zmierzyć jest trudna, ale prędzej czy później pokonamy
te trudności. Wspierajcie się online.

• Bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie i domowników.
• Zdrowo się odżywiajcie, wysypiajcie się.
• Zachowajcie bezpieczeństwo i zdrowy rozsądek – ZOSTAŃCIE W DOMU.

Moi drodzy, spędzacie teraz dużo czasu na stronach internetowych, platformach, portalach społecznościowych. Pamiętajcie aby robić to w sposób świadomy i bezpieczny. Korzystajcie ze sprawdzonych, naukowych źródeł wiedzy. Róbcie to pod kontrolą rodziców. Zachęcam do odwiedzenia stron internetowych, na których znajdziecie materiały edukacyjne, dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie (filmy, gry, piosenki):

https://sieciaki.pl/
https://bezpiecznyinternet.edu.pl/

W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Drogi Rodzicu!

Zadbaj aby Twoje dziecko w tym okresie pozostało w domu.
Wykorzystaj ten czas na spędzenie go wspólnie z dzieckiem.
Bądź z dzieckiem, rozmawiaj z nim.
Zachęcaj dziecko do nauki, wspieraj go.
W miarę możliwości bądź w kontakcie z wychowawcą.
Przestrzegaj zasad higieny.

Drogi Uczniu!

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo – nie przebywaj w skupiskach ludzi.
Wykorzystaj ten czas na spędzenie go wspólnie z rodzicami i rodzeństwem.
Dbaj o higienę swojego miejsca odpoczynku i nauki.
Czas spędzony w domu przeznacz na naukę.
Przestrzegaj zasad higieny.

Zachęcam do korzystania z edukacyjnych stron internetowych i platform:

1. epodreczniki.pl
2. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
3. Portal lektury.gov.pl
4. Strona Centrum Nauki Kopernik
5. Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej
6. Serwis IPN Przystanek historia
7. Serwis Ninateka
8. Serwis Muzykoteka Szkolna
9. Biblioteka Cyfrowa Polona
10. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji

DOPALACZOM MÓWIMY STOP-WYBIERAMY ZDROWIE

dopalaczom mowimy stopDrogi Rodzicu,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinnku bierze udział w Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi „Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie”. Głównym celem kampanii jest zapobieganie używania środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży szkolnej. Akcja kierowana jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych naszego województwa oraz ich rodziców i opiekunów.
Uczniowie będą brali udział w zajęciach warsztatowych, które mają dostarczyć im rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy tzw. dopalaczy, pobudzić do autorefleksji w obszarze indywidualnych decyzji dotyczących używania tego typu substancji oraz pomóc rozwinąć umiejętności przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Natomiast dla rodziców zorganizowane zostanie spotkanie edukacyjne, które pozwoli im zdobyć podstawowe informacje na temat właściwego modelu reakcji w przypadku zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz zasad kształtowania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat tych substancji.

800 080 222 - BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW

Drogi Rodzicu!

Drogi Uczniu!

Z dniem 1 października 2019 r. Fundacja ITAKA na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiła nową, całodobową, bezpłatną infolinię dla dzieci, młodzieży, rodziców
i nauczycieli. Pod numerem telefonu 800 080 222 można uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników w zakresie rozwiązania problemów,
z którymi stykają się ww. osoby i ich opiekunowie (agresja, cyberprzemoc, depresja, zaburzenia odżywiania, samookaleczenie, zażywanie substancji psychoaktywnych itp.). Wszystkie działania Fundacji są anonimowe. Oprócz kontaktu telefonicznego możliwy jest również kontakt e-mail. Pełen wykaz dyżurów można odnaleźć na oficjalnej stronie projektu www.liniadzieciom.pl

Depresja u dzieci i młodzieży

zdjęcie tytułowe
Drogi Rodzicu!

Depresja u dzieci i młodzieży

Przejawy depresji w okresie dzieciństwa i młodości są często niedojrzałe, niecharakterystyczne, przypominają przejawy innych stanów i zaburzeń, a ich rozpoznanie wymaga niekiedy znacznego wysiłku. Diagnoza depresji u dziecka może być trudna, ze względu na podobieństwo objawów zarówno do zachowań i emocji towarzyszących okresowi dojrzewania, jak i innych zaburzeń takich, jak ADHD czy zaburzeń odżywiania.

Obecnie wiadomo już, że zarówno dzieci spokojne, wycofane, jak i drażliwe, kierowane do specjalistów w związku ze „złym zachowaniem”, mogą cierpieć z powodu depresji.

U jednych i u drugich mogą wystąpić zaburzenia, których następstwem są liczne negatywne skutki:

  • pogorszenie przystosowania społecznego (brak kontaktu z rówieśnikami),
  • trudności w nauce,
  • niekiedy zwiększone ryzyko samobójstwa,
  • zwiększone ryzyko depresji w przyszłości.

Czytaj więcej: Depresja u dzieci i młodzieży