Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej w GlinnikuPedagog 10 RAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI

banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Drodzy Rodzice!
Internet może być pozytywnym miejscem komunikowania się pomiędzy dziećmi i nawiązywania pomiędzy nimi wspólnych przyjaźni. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi przez Internet może okazać się bardzo niebezpieczne.

Gdy dziecko wkracza w wirtualny świat pamiętajcie o kilku podstawowych faktach:

  • Zalety Internetu znaczenie przeważają jego wady
  • Ciekawość dziecka jest rzeczą naturalną
  • Anonimowość w Sieci jest tylko pozorna
  • Internet jest dobry, źli bywają jedynie ludzie, którzy go używają.

Rodzice nie muszą w każdej chwili kontrolować, w jakim zakątku Internetu przebywa ich dziecko. Wystarczy, że razem z nim stworzą zestaw dobrych praktyk korzystania z Sieci. Początkiem kształtowania pozytywnych nawyków może być zawarcie umowy z dzieckiem o bezpiecznym użytkowaniu Internetu. Kojarzy się poważnie, ale tak naprawdę jest to skuteczna, wychowawcza i nieszablonowa metoda uwrażliwienia dziecka na właściwe korzystanie z Sieci.

1. ODKRYWAJCIE INTERNET RAZEM
Bądźcie pierwszymi, którzy zapoznają dziecko z Internetem. Razem z dziećmi odkrywajcie zasobu Internetu. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować wasze dzieci.

2. NAUCZ DZIECKO PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE
Kilka wskazówek, jak posługiwać się prywatnymi danymi i jak zachowywać się w stosunku do innych osób w Sieci (chat, e-mailing, itp.)

3. NAUCZ SWOJE DZIECKO OSTROŻNOŚCI PRZY PODAWANIU SWOICH PRYWATNYCH DANYCH
Jest bardzo ważne, żeby dorośli byli świadomi, że wiele stron internetowych dla dzieci wymaga podawania prywatnych danych, ażeby uzyskać dostęp do strony. Ważne jest w tym względzie, aby dziecko podając takie informacje wcześniej zapytało o zgodę swoich rodziców.

4. ROZMAWIAJ Z DZIEĆMI O EWENTUALNYM RYZYKU UMAWIANIA SIĘ NA SPOTKANIE Z OSOBAMI POZNANYMI PRZEZ INTERNET.
Dorośli powinni zrozumieć, że Internet może być pozytywnym miejscem komunikowania się pomiędzy dziećmi i nawiązywania pomiędzy nimi wspólnych przyjaźni. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi przez Internet może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci powinny spotykać się z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie przyjaciół, dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców.

5. NAUCZ DZIECKO KRYTYCZNEGO PODEJŚCIA DO INFORMACJI POZNANYCH W SIECI
Większość dzieci używa Internet w celu poprawienia i rozwinięcia swoich zainteresowań i wiedzy potrzebnej w szkole. Użytkownicy Internetu powinni być świadomi jednak, że nie wszystkie znalezione informacje w Internecie są wiarygodne. Naucz dziecko jak weryfikować informacje i jakie są inne dostępne źródła informacji na ten sam temat.

6. NIE BĄDŹ ZBYT KRYTYCZNY NA TEMAT KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ TWOJE DZIECKO
Dzieci mogą znaleźć się przypadkowo na stronach, które są adresowane do dorosłych. Jeśli nawet celowo dziecko wchodzi na takie strony, należy zdawać sobie sprawę z naturalnej ciekawości występującej u dzieci. Spróbuj użyć takich stron aby pokazać dziecku, że nie są to strony właściwe dla niego i może określ jakieś zasady w tym względzie. Bądź realistyczny w swoim podejściu do używania Internetu przez dzieci.

7. INFORMUJ ODPOWIEDNIE JEDNOSTKI O ADRESACH STRON INTERNETOWYCH, NA KTÓRYCH ZNAJDZIESZ NIELEGALNE TREŚCI
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za "niewłaściwe" czy "nielegalne" treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować taką działalność jak pornografia dziecięca przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. W Polsce działa już punkt kontaktowy ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie (Hotline). NIFC Hotline Polska został powołany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Nielegalne treści znalezione w Internecie można zgłaszać do "Hotline’u" całą dobę telefonicznie pod numerem infolinii (0801 615 005), faksem lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach www.hotline.org.pl. Każdy ze sposobów przekazywania informacji zapewnia poufność. "Hotline" ściśle współpracuje z Policją, której przekazuje sprawy zakwalifikowane do dalszego prowadzenia, jak również z operatorami telekomunikacyjnymi i dostawcami treści, aby doprowadzić do usunięcia nielegalnej zawartości z sieci.

8. KODEKS DOBREGO WYCHOWANIA OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ W INTERNECIE
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązuje kodeks dobrego wychowania – czyli jak zachowywać się w relacjach z innymi osobami. Obejmuje on bycie miłym, używanie odpowiedniego słownictwa itp. Twoje dzieci powinny również znać te zasady (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).

9. ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCESEM KORZYSTANIA PRZEZ TWOJE DZIECKO Z INTERNETU
Zobacz jak twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Poznaj zasady korzystania z Internetu, wtedy łatwiej będzie tobie podejmować właściwe decyzje odnoszące się do korzystania przez twoje dziecko z Internetu.

10. PAMIĘTAJ, ŻE POZYTYWNE STRONY INTERNETU PRZEWAŻAJĄ NAD JEGO NEGATYWNYMI STRONAMI
Internet jest doskonałym źródłem edukacyjnym i sposobem miłego spędzania czasu dla dzieci. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z jego bogactwa.

źródło: www.dzieckowsieci.pl
Agnieszka Bernaciak pedagog szkolny