banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

dopalaczom mowimy stopDrogi Rodzicu,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinnku bierze udział w Wojewódzkiej Kampanii Edukacyjnej Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi „Dopalaczom mówimy STOP- wybieramy zdrowie”. Głównym celem kampanii jest zapobieganie używania środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży szkolnej. Akcja kierowana jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych naszego województwa oraz ich rodziców i opiekunów.
Uczniowie będą brali udział w zajęciach warsztatowych, które mają dostarczyć im rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy tzw. dopalaczy, pobudzić do autorefleksji w obszarze indywidualnych decyzji dotyczących używania tego typu substancji oraz pomóc rozwinąć umiejętności przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Natomiast dla rodziców zorganizowane zostanie spotkanie edukacyjne, które pozwoli im zdobyć podstawowe informacje na temat właściwego modelu reakcji w przypadku zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz zasad kształtowania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat tych substancji.