banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

Skład Samorządu Uczniowskiego

Skład Samorządu Uczniowskiego
Rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca

Justyna Darmos (kl. VII)

 

Z-ca Przewodniczącej

Szymon Świech (kl. VI)

Członek

Magdalena OWCZAREK (KL. VI)

Paulina CIŚLIK (KL. V)

Filip WELFLE (KL. IV)

Maksymilian KWIATKOWSKI (KL. III)

Jakub KWAPISZ ( KL. II)

Lily PECYNA (KL. I)

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Gratulujemy i życzymy ciekawych pomysłów.
Opiekunami Samorządu w roku szkolnym 2017/2018 są nauczyciele - Monika ROMALDOWSKA, Dominika CZAJKOWSKA-WAŁĘSA


 

 

Comiesięczne wybory SUPERKUMPLA

W naszej szkole organizujemy comiesięczne wybory SUPERKUMPLA, czyli osoby, która charakteryzuje się:
● wysokim poziomem kultury osobistej
● aktywnością społeczną w zespole klasowym
● życzliwym stosunkiem do innych uczniów (udzielanie pomocy np. w nauce, pocieszanie)
● podejmowaniem działań na rzecz szkoły i innych (udział w uroczystościach szkolnych, akcjach na rzecz potrzebujących, zwierząt, przyjmowanie na siebie dodatkowych obowiązków)
● umiejętnością rozwiązywania sytuacji trudnych bez agresji i przemocy
● sumiennością w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych

W miesiącu kwietniu tym zaszczytnym mianem zostali wyróżnieni:

W KATEGORII KLAS I-III MATEUSZ ŚWIECH
W KATEGORII KLAS IV-VI PIOTR KWAPIS