banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

W naszej szkole organizujemy comiesięczne wybory SUPERKUMPLA, czyli osoby, która charakteryzuje się:
● wysokim poziomem kultury osobistej
● aktywnością społeczną w zespole klasowym
● życzliwym stosunkiem do innych uczniów (udzielanie pomocy np. w nauce, pocieszanie)
● podejmowaniem działań na rzecz szkoły i innych (udział w uroczystościach szkolnych, akcjach na rzecz potrzebujących, zwierząt, przyjmowanie na siebie dodatkowych obowiązków)
● umiejętnością rozwiązywania sytuacji trudnych bez agresji i przemocy
● sumiennością w wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych

W miesiącu kwietniu tym zaszczytnym mianem zostali wyróżnieni:

W KATEGORII KLAS I-III MATEUSZ ŚWIECH
W KATEGORII KLAS IV-VI PIOTR KWAPIS