banner galeria

banner konkursy

banner uczniowski

rada

20161220 132207Doskonalimy swoje umiejętności czytelnicze we współpracy z biblioteką. Codzienne głośne czytanie przynosi wymierne korzyści uczniom w nim uczestniczącym. Dodatkową zachętą dla dzieci
z klas I –III są organizowane konkursy głośnego czytania podczas, których prezentują w obrębie swoich rówieśników przygotowane teksty różnych utworów…