Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku  na rok szkolny 2024/2025 została umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły.

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku na rok szkolny 2024/2025

 

Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się zgodnie z :

          USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900)

 

Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej są do pobrania
na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Glinniku

 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły podstawowej

Klauzula informacyjna - rekrutacja

 

      ZARZĄDZENIE Nr 1/2024/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 5 stycznia 2024r. w sprawie określenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubochnia

 

     Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także  terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubochnia

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 24 stycznia 2024 r.

do 9 lutego 2024 r.

-----------

Składanie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 lutego 2024 r.

do 4 marca 2024 r.

od 26 marca 2024 r.

do 5 kwietnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

  od 5 marca 2024 r.

do 11 marca 2024 r.

od 8 kwietnia 2024 r.

do 12 kwietnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 marca 2024 r.

15 kwietnia 2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 12 marca 2024 r.

do 21 marca 2024 r.

od 15 kwietnia 2024 r.

do 19 kwietnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 marca 2024 r.

23 kwietnia 2024 r.

 

      ZARZĄDZENIE Nr 3/2024/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie określenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubochnia

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubochnia

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 lutego 2024 r.

do 20 marca 2024 r.

    od 22 kwietnia 2024r.

do 10 maja 2024r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

  od 21 marca 2024 r.

do 28 marca 2024 r.

od 13 maja 2024 r.

do 21 maja 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2024 r.

28 maja 2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 kwietnia 2024 r.

do 17 kwietnia 2024 r.

od 29 maja 2024 r.

do 14 czerwca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 kwietnia 2024 r.

do końca sierpnia

 

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku informuje, że Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku w ramach postępowania rekrutacyjnego uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 zakwalifikowała wszystkich kandydatów, których zgłoszenia zostały złożone.

 

Jednocześnie Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku informuje, że ze względu na brak złożonych wniosków do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024, oddział ten nie powstanie.

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku na rok szkolny 2023/2024

 

Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się zgodnie z :

USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082)

 

Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej są do pobrania
na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku

 

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie  do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 

      ZARZĄDZENIE Nr 3/2023/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie określenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubochnia

 

     Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także  terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubochnia

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 1 lutego 2023 r.

do 10 lutego 2023 r.

-----------

Składanie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 lutego 2023 r.

do 6 marca 2023 r.

od 28 marca 2023 r.

do 6 kwietnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

  od 7 marca 2023 r.

do 13 marca 2023 r.

od 11 kwietnia 2023 r.

do 14 kwietnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14 marca 2023 r.

17 kwietnia 2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14 marca 2023 r.

do 23 marca 2023 r.

od 17 kwietnia 2023 r.

do 21 kwietnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 marca 2023 r.

25 kwietnia 2023 r.

 

        ZARZĄDZENIE Nr 4/2023/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie określenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubochnia

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubochnia

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 6 lutego 2023 r.

do 7 marca 2023 r.

    od 24 kwietnia 2023r.

     do 8 maja 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

  od 13 marca 2023 r.

do 20 marca 2023 r.

od 11 maja 2023 r.

do 19 maja 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3 kwietnia 2023 r.

29 maja 2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 kwietnia 2023 r.

do 17 kwietnia 2023 r.

od 30 maja 2023 r.

do 14 czerwca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 kwietnia 2023 r.

do końca sierpnia