Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja do PSP w Glinniku

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  w Publicznej Szkole Podstawowej w Glinniku na rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 odbędzie się zgodnie z :

USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)

 

Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej są do pobrania na stronie internetowej szkoły

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

     

      ZARZĄDZENIE Nr 6/2022/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubochnia

 

     Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także  terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubochnia

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 31 stycznia 2022 r.

do 10 lutego 2022 r.

-----------

Składanie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 lutego 2022 r.

do 7 marca 2022 r.

od 29 marca 2022 r.

do 8 kwietnia 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

  od 8 marca 2022 r.

do 14 marca 2022 r.

od 11 kwietnia 2022 r.

do 15 kwietnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14 marca 2022 r.

22 kwietnia 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14 marca 2022 r.

do 23 marca 2022 r.

od 22 kwietnia 2022 r.

do 26 kwietnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 marca 2022 r.

28 kwietnia 2022 r.

 

 

     ZARZĄDZENIE Nr 5/2022/W Wójta Gminy Lubochnia z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubochnia

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lubochnia

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 7 lutego 2022 r.

do 8 marca 2022 r.

    od 25 kwietnia 2022r.

do 9 maja 2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

  od 14 marca 2022 r.

do 21 marca 2022 r.

od 12 maja 2022 r.

do 20 maja 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2022 r.

27 maja 2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia 2022 r.

do 15 kwietnia 2022 r.

od 30 maja 2022 r.

do 14 czerwca 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 kwietnia 2022 r.

do końca sierpnia

 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku informuje, że Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku w ramach postępowania rekrutacyjnego uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 zakwalifikowała wszystkich kandydatów, których zgłoszenia zostały złożone. Lista została zamknięta, nie będzie postępowania uzupełniającego.

Jednocześnie Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku informuje, że ze względu na małą liczbę złożonych wniosków do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022, oddział ten nie powstanie.