Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Natalia Wiśnik

Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

Powołany jest on do:

  • przeciwdziałania łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz praw  
    dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka 
  • podejmowania działań na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego  
    i harmonijnego rozwoju oraz poszanowania ich godności 
  •  reprezentowania interesów uczniów przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją szkoły 
  • informowania uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia 
  • podejmowania interwencji w razie naruszenia podstawowych praw ucznia 
  •  rozwiązywania spraw spornych 

 
W jakich sytuacjach należy zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia? 
Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,  
wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Uczeń może  
zwrócić się do niego w celu uzyskania porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc  
w prawach problematycznych, spornych i nietypowych. Rzecznik może interweniować nie tylko  
w przypadku indywidualnego dziecka, ale także całego zespołu — grupy uczniów, nawet  
całej klasy. 
Jeśli w szkole zostało naruszone prawo ucznia, jeśli uczeń otrzymał np. karę niewspółmierną  
do zachowania, jeśli jest traktowany gorzej niż inni, niesprawiedliwie lub w sposób  
poniżający czy lekceważący, jeśli czuje się zagrożony ze strony swoich kolegów może zgłosić  
się do Rzecznika 
 

Jaki jest tryb postępowania w sytuacjach problemowych? 
Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są  
skuteczne, uczeń może poprosić o pomoc Rzecznika Praw Ucznia, który, po dokładnym  
zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będzie dążył do rozwiązania  
problemowej sytuacji. 
Rzecznik będzie pełnił funkcję mediacyjną między stronami w konflikcie, a spory będą  
rozwiązywane na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania.  
W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie  
Dyrektor Szkoły. 
 

O czym jeszcze uczeń powinien wiedzieć? 
Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego  
stanowią tajemnicę służbową. 
Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych  
przypadkach Konwencja Praw Dziecka.