Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Spisowy #TetrisChallenge”

Szanowni Państwo!

 

Urz±d Statystyczny w Łodzi informuje o ogłoszeniu konkursu dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Spisowy #TetrisChallenge”

 

Konkurs zakłada popularyzację wiedzy na temat na Narodowego Spisu Powszechnego Ludno¶ci i Mieszkań 2021, rozbudzenie kreatywno¶ci i pomysłowo¶ci uczestników, a także wytworzenie w społeczeństwie pozytywnej opinii o spisie powszechnym,  zwiększenie zainteresowania dokonaniem samospisu oraz zbudowanie zaufania do rachmistrzów spisowych.

 

Zadanie konkursowe polega na  wykonaniu zdjęcia zgodnego z założeniami zabawy #TetrisChallenge, promuj±cego w sposób oryginalny, pomysłowy i kreatywny zagadnienia zwi±zane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludno¶ci i Mieszkań (np. sposoby realizacji spisu, wyposażenie rachmistrza spisowego, publikacji wyników Narodowego Spisu Powszechnego). Zdjęcie musi być zrobione z góry, a osoby i rzeczy ułożone jak klocki na planszy w popularnej grze komputerowej Tetris.

 

Do realizacji Konkursu niezbędna jest pomoc osób starszych (członków rodzin lub opiekunów), co umożliwi, poza doskonał± zabaw±, także integrację wewn±trzrodzinn±.

 

Organizator wyłoni dziesięciu laureatów konkursu, którzy otrzymaj± dziecięcy Smartwatch z kamer± i lokalizatorem oraz zestaw gadżetów promuj±cych Narodowy Spis Powszechny Ludno¶ci i Mieszkań 2021.

 

Szczegóły konkursu zamieszczono na stronie https://lodz.stat.gov.pl/nsptetris .

 

Ponadto zał±czam regulamin i grafiki do promowania konkursu.

 

Proszę o promocję w gminie, a także o rozesłanie informacji do szkół.

 

Pozdrawiam

 

Katarzyna Szkopiecka

Kierownik

Łódzkiego O¶rodka Badań Regionalnych
tel. +48 42 683 90 19
    
  +48 510 99 33 99

 

Urz±d Statystyczny w Łodzi

  1. Suwalska 29

93-176 ŁódĽ

tel. +48 42 683 91 00

sekretariatusldz@stat.gov.pl

lodz.stat.gov.pl  

 

   

 

Do 30 wrze¶nia 2021 r. Główny Urz±d Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludno¶ci i Mieszkań. Nie zwlekaj
z wypełnieniem obowi±zku spisowego, spisz się przez Internet i pomóż swojej gminie zwyciężyć w Konkursie Prezesa GUS
na najbardziej cyfrow± gminę NSP 2021!

Informacje na temat spisu dostępne s± na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

 

 

Realizuj±c obowi±zek informacyjny zawarty w rozporz±dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE proszę o zapoznanie się z udostępnion± na stronie internetowej  Urz±d Statystyczny w Łodzi / RODO ŁódĽ informacj± o zasadach i przysługuj±cych Pani/Panu prawach w zwi±zku z przetwarzaniem przez Urz±d Statystyczny w Łodzi Pani/Pana danych osobowych.

plakat1

regulamin Tetris

plakat

formatka

załącznik numer 1 do regulaminu