Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Spisowy #TetrisChallenge”

Szanowni Państwo!

 

Urz±d Statystyczny w Łodzi informuje o ogłoszeniu konkursu dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Spisowy #TetrisChallenge”

 

Konkurs zakłada popularyzację wiedzy na temat na Narodowego Spisu Powszechnego Ludno¶ci i Mieszkań 2021, rozbudzenie kreatywno¶ci i pomysłowo¶ci uczestników, a także wytworzenie w społeczeństwie pozytywnej opinii o spisie powszechnym,  zwiększenie zainteresowania dokonaniem samospisu oraz zbudowanie zaufania do rachmistrzów spisowych.

 

Zadanie konkursowe polega na  wykonaniu zdjęcia zgodnego z założeniami zabawy #TetrisChallenge, promuj±cego w sposób oryginalny, pomysłowy i kreatywny zagadnienia zwi±zane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludno¶ci i Mieszkań (np. sposoby realizacji spisu, wyposażenie rachmistrza spisowego, publikacji wyników Narodowego Spisu Powszechnego). Zdjęcie musi być zrobione z góry, a osoby i rzeczy ułożone jak klocki na planszy w popularnej grze komputerowej Tetris.

 

Do realizacji Konkursu niezbędna jest pomoc osób starszych (członków rodzin lub opiekunów), co umożliwi, poza doskonał± zabaw±, także integrację wewn±trzrodzinn±.

 

Organizator wyłoni dziesięciu laureatów konkursu, którzy otrzymaj± dziecięcy Smartwatch z kamer± i lokalizatorem oraz zestaw gadżetów promuj±cych Narodowy Spis Powszechny Ludno¶ci i Mieszkań 2021.

 

Szczegóły konkursu zamieszczono na stronie https://lodz.stat.gov.pl/nsptetris .

 

Ponadto zał±czam regulamin i grafiki do promowania konkursu.

 

Proszę o promocję w gminie, a także o rozesłanie informacji do szkół.

 

Pozdrawiam

 

Katarzyna Szkopiecka

Kierownik

Łódzkiego O¶rodka Badań Regionalnych
tel. +48 42 683 90 19
    
  +48 510 99 33 99

 

Urz±d Statystyczny w Łodzi

  1. Suwalska 29

93-176 ŁódĽ

tel. +48 42 683 91 00

sekretariatusldz@stat.gov.pl

lodz.stat.gov.pl  

 

   

 

Do 30 wrze¶nia 2021 r. Główny Urz±d Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludno¶ci i Mieszkań. Nie zwlekaj
z wypełnieniem obowi±zku spisowego, spisz się przez Internet i pomóż swojej gminie zwyciężyć w Konkursie Prezesa GUS
na najbardziej cyfrow± gminę NSP 2021!

Informacje na temat spisu dostępne s± na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

 

 

Realizuj±c obowi±zek informacyjny zawarty w rozporz±dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE proszę o zapoznanie się z udostępnion± na stronie internetowej  Urz±d Statystyczny w Łodzi / RODO ŁódĽ informacj± o zasadach i przysługuj±cych Pani/Panu prawach w zwi±zku z przetwarzaniem przez Urz±d Statystyczny w Łodzi Pani/Pana danych osobowych.

plakat1

regulamin Tetris

plakat

formatka

załącznik numer 1 do regulaminu